Algemene informatie

Doel:

S_mg_7889aamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.
Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business.

Verspreid over het land zijn er ruim 400 heren-, dames- of gemengde clubs. De bijna 12.000 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.

Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg Probus Nederland), krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom.