Bestuur

Het bestuur van Probus Hillegom Lisse 1990 wordt elk jaar gewisseld. Het bestuur komt zo vaak bij elkaar als noodzakelijk. Nieuwe bestuursleden worden vooraf aan de benoeming uitgenodigd deel te nemen aan de bestuursvergaderingen.

Voorzitter Leo Berbee

Werkzame leven

In 1965 twee seizoenen in de V.S. en Canada gereisd om bloembollen te verkopen. In 1967 samen met drie broers het bedrijf van overleden vader voortgezet. Taak met name:

  • De kwekerij
  • Verkoop
  • Inkoop
  • Organisatie voor de export.

Samen met de broers opslag en distributielocatie ingericht in de V.S. Door overlijden van broer zelf weer klanten bezocht in de V.S. om omzet veilig te stellen. Vanaf 1983 samen met twee broers, waarvan er een in de V.S. woonde is het bedrijf in Lisse uitgebreid tot 4 ha kassen en 10.000 m2 schuurruimte. Nodig voor voor de uitbreiding van de export naar de V. S., Engeland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Ook voor het kweken  van Amaryllis bollen en bol op pot producten.

Omdat er geen bedrijfsopvolging was is in 2008 het bedrijf gestopt. Het onroerend goed is in een beheersmaatschappij ondergebracht. Daarna in een deal met de G.O.M. zijn de kassen en bedrijfsgebouwen verwijderd en zijn het bouwkavels geworden waar nu huizen op staan.

Bestuurlijke functies

Acht jaar voorzitter afdeling Lisse van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Twaalf jaar king bestuurslid voor voor de Bloembollenstreek van de K.A.V.B.

Vijftien jaar gedelegeerde bij de C.A.O. bloembollen onderhandelingen. Tien jaar voorzitter van de exporteurs groep V.S./ Canada van de de bloembollen export organisatie Anthos.

Vrijwilligers activiteiten

  • Tot vorig jaar negen jaar consulent Ondernemers Klankbord. 
  • Al diverse jaren in verschillende kerkelijke  R.K. commissies bezig geweest.
  • Nu coordinator / toezichthouder vrijwilligers van de zes kerkhoven en tuinen van de Willibrordus Parochie Bollenstreek.
  • Voorzitter Uitvaartzorg Bollenstreek.
  • Secretaris Senioren Anthos 
  • Steun fractie lid VVD Lisse

 

Secretaris Jos Eijking

Na HBS, middelbare tuinbouwschool en militaire dienst in 1966 is Jos gaan werken bij Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst in Lisse, met specialisatie in bijzondere bolgewassen en vaste planten. In 1967 getrouwd en in 1970 in Hillegom gaan wonen waar een dochter en een zoon werden geboren. Aanvullende opleiding aan Hogere Tuinbouwschool voor o.a. behalen onderwijsakte. Kleinschalige kwekerij begonnen in aanvankelijk lelies en later voornamelijk vaste planten. Nauw betrokken geweest bij ‘bloembolleninvulling’ van de Floriades in 1972, 1982, 1992 en 2002 maar ook vergelijkbare tentoonstellingen in Japan, Duitsland, China, Korea en Thailand. Vanaf 1990 werkzaam geweest bij Internationaal Bloembollen Centrum in Hillegom, verantwoordelijk voor deelname aan internationale tentoonstellingen en teelttechnische voorlichting in vooral opkomende markten in Azië en Oost Europa. Gedurende 35 jaar nationaal en internationaal actief als jurylid op uiteenlopende sierteelttentoonstellingen. Sinds 2009 met pensioen, nog steeds actief als jurylid en als ‘vrijwilliger’ internationaal actief voor PUM (Senior experts Netherlands), voorzitter Nederlandse Dahlia Vereniging.

Penningmeester 2020 Johan van Dijk

Johan is geboren en getogen in Hillegom en heeft veel meegekregen van de bloembollenexport omdat mijn vader destijds de schuurbaas van de firma Stassen was. We woonden naast het bedrijf. Studeerde aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Lisse. Werkte vervolgens twee jaar op de afdeling inkoop van de firma Stassen. Daarna overgestapt naar de plaatselijke Raiffeisenbank, later Rabobank. Hij werkte daar meer dan 43 jaar gewerkt in diverse functies. Bestuurlijk is hij altijd actief geweest o.a. 16 jaar voorzitter van het bestuur en later van de Raad van Commissarissen van woningstichting PAGO, nu Stek. Momenteel ben ik nog bestuurlijk actief bij o.a. de Stichting Welzijn Hillegom, Jachthaven Lisse, Muziekschool en in de wandelsport namelijk RS 80. Hij bridge en is sportief wandelaar o.a. jaarlijks de vierdaagse van Nijmegen en veel 40 km tochten door geheel het land. Ik ben erg geïnteresseerd in het wel en wee van onze streek en in het bijzonder de agrarische sector. 

Vice Voorzitter 2020 Jos Mulders

“Op 17 november 1980 startte ik samen met mijn vrouw Noor de praktijk op de Catswende. Praktijk aan huis op de eerste verdieping. Nog zonder patiënten, maar wel mogelijk gemaakt door alle Hillegomse huisartsen van toen. Een jaar eerder startte ik als huisarts in opleiding bij huisarts C. van der Have. Hij was mijn leermeester en grote animator tijdens die beginperiode in Hillegom. De praktijk en het aantal patiënten groeide snel
en er was gezinsuitbreiding met drie prachtige kinderen. Daarom werd de praktijk in 1985 voortgezet op de Vondelwende. Vanaf 1989 werd ook gestart met het opleiden van jonge aspirant huisartsen van de VU.
In 2018 verhuisde de praktijk naar het voormalig gezondheidscentrum aan de Garbialaan.
Hij startte zijn solopraktijk op 17 november 1980 en is mede oprichter van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek en oprichter Zorggroep Regionale Ondersteuning Huisartsen. Jos is lid van Stek Adviesraad, lid van Welzijn en Wonen Hillegom en Initiator ontmoetingen Medisch en Sociaal
Domein.

Vice Secretaris Gerard Brom

Geboren als middelste van een groot gezin in Valkenswaard. Na mijn LTS metaal ging ik naar de Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. En ben daarna gaan werken bij Philips. In de avonduren ging ik naar de lerarenopleiding Natuur en Wiskunde. Tijdens mijn diensttijd bij de Marine kreeg ik de gelegenheid de lerarenopleiding te blijven volgen. Na mijn diensttijd heb ik nog kort Philips in Alkmaar gewerkt. Daarna werd ik docent aan de Willibrodus LTS in Alkmaar en vervolgens op de KTS in Voorhout In 1975 ben ik met Ans in Hillegom komen wonen. Vervolgens naast mijn werk ook de opleiding docent Scheikunde en docent Biologie gedaan. Dan een jaar de opleiding ITO, docent individueel Technisch onderwijs. In 1980 werd ik hoofd van de afd. onderwijs van de school van het Nederland Astmacentrum in Davos (CH). In 1986 gestart als Educatief uitgever (technische vakken) bij SMD Educatieve Uitgevers. En weer in Hillegom gaan wonen. In 2000 gestart met het bedrijf Microweb Edu dat “Nieuw uitgeven’ faciliteerde. Eigenlijk een ICT bedrijf met Publishing on demand als methode van werken. Naast mijn werk ben ik o.a. bestuurslid geweest van SKO Hillegom en daarna van het Fioretticollege. Was langjarig actief als bestuurder voor Vereniging Nederland-Davos voor patiënten met ernstig astma. Bestuurder van de Stichting Viae Vitae (richt zich op meervoudig gehandicapte kinderen in Indonesië) en de Stichting Steunfonds LAN. Voorzitter van de Stichting Julianapark Hillegom. Ik ben getrouwd met Ans Hoevenaars en we hebben twee dochters Lotte en Floortje. Mijn hobby’s zijn Timmeren en skien.