Bestuur

De commissie bestaat in 2023 uit:

Leo Berbee Voorzitter

Jos Eijking Secretaris

Johan van Dijk Penningmeester

Jos Mulders 2e voorzitter

Gerarde Brom 2e secretaris

Het bestuur van Probus Hillegom Lisse 1990 wordt elk jaar gewisseld. Het bestuur komt zo vaak bij elkaar als noodzakelijk. Nieuwe bestuursleden worden vooraf aan de benoeming uitgenodigd deel te nemen aan de bestuursvergaderingen.

Evenementencommissie

De Evenementencommissie organiseert de Excursies, Jaarlijks Etentje, Nieuwjaarsreceptie etc.

William van Dril

Henk van Dongen

Arij van Oijen

Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie bestaat uit:

Ger van Dorp

Johan Eversdijk

Kees van der Voort

Henk van Dongen

Websitecommissie

De Websitecommissie bestaat uit:

Hans Lommerse

Gerard Brom

Ladies Day

De commissie bestaat uit:

Cobie Noordam

(Jan Noordam is de contactpersoon.)

Mantelzorgcommissie

De commissie bestaat uit:

Ria van der Drift

Margriet van den Berg

(Afspreken via de secretaris)